NIEUWS

Een tip van burgemeester Backhuijs tijdens de opening van de raadsledenbijeenkomst op 16 oktober in Nieuwegein!
Met burgers! is een nieuwe publicatie voor gemeenten. Ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.
In de reeks ‘Aan de slag als raadslid’ zijn nieuwe video’s verschenen over de decentralisaties in het sociaal domein
Op 9 oktober konden raadsleden in Arnhem kennismaken met een aantal initiatieven uit het spoorboekje Met burgers!

Bekijk ookHet Actieprogramma Lokaal Bestuur is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)