NIEUWS

Succesvolle en leerzame raadsledenbijeenkomst in Zaanstad op 16 september.
9 oktober - Maak tijdens de raadsledenbijeenkomst in Arnhem kennis met praktijkvoorbeelden burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven!
Op 11 september vond in Gouda de bijeenkomst plaats 'Gekozen tot volksvertegenwoordiger: hoe pakt ú het aan?' Lees hier het verslag van de avond!
Lees hier de digitale nieuwsbrief van september 2014 met daarin informatie over de activiteiten van het Actieprogramma.

Bekijk ookHet Actieprogramma Lokaal Bestuur is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)