NIEUWS

9 oktober - Maak tijdens raadsledenbijeenkomst in Arnhem kennis met praktijkvoorbeelden burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven!
Kom op 20 september naar de raadsledeneditie van De Decentralisaties Dag in Zwolle, met o.a. workshops, een 'College Tour' en rondetafelgesprekken! De voorinschrijving is geopend.
Lees hier de digitale nieuwsbrief van juli 2014 met daarin informatie over de activiteiten van het Actieprogramma.
11 september - Meld u aan voor de bijeenkomst in Gouda en wissel ervaringen uit met andere raadsleden en griffiers!

Bekijk ookHet Actieprogramma Lokaal Bestuur is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)