NIEUWS

Lees hier de digitale nieuwsbrief van december 2014 met daarin informatie over de activiteiten van het Actieprogramma
Zo'n 40 raadsleden kwamen zaterdagochtend 29 november 2014 naar het stadhuis van Meppel voor de bijeenkomst 'Aan de slag als raadslid'.
Op 19 november 2014 werd in Amersfoort teruggekeken op 8 jaar Actieprogramma Lokaal Bestuur. Wat is er gedaan en wat heeft het programma gebracht?
Met burgers! is een nieuwe publicatie voor gemeenten. Ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.

Bekijk ookHet Actieprogramma Lokaal Bestuur is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)