NIEUWS

De laatste Raad op Zaterdag van 2014 vond plaats op 22 november in 's-Hertogenbosch. Lees hier meer over de bijeenkomst!
Op 19 november 2014 werd in Amersfoort teruggekeken op 8 jaar Actieprogramma Lokaal Bestuur. Wat is er gedaan en wat heeft het programma gebracht?
Een tip van burgemeester Backhuijs tijdens de opening van de raadsledenbijeenkomst op 16 oktober in Nieuwegein!
Met burgers! is een nieuwe publicatie voor gemeenten. Ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven.

Bekijk ookHet Actieprogramma Lokaal Bestuur is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)