NIEUWS

Raadsleden bereiden zich intensief voor op de decentralisaties. Lees hier het verslag van De Decentralisaties Dag op 20 september.
Succesvolle en leerzame raadsledenbijeenkomst in Zaanstad op 16 september.
9 oktober - Maak tijdens de raadsledenbijeenkomst in Arnhem kennis met praktijkvoorbeelden burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven!
Op 11 september vond in Gouda de bijeenkomst plaats 'Gekozen tot volksvertegenwoordiger: hoe pakt ú het aan?' Lees hier het verslag van de avond!

Bekijk ookHet Actieprogramma Lokaal Bestuur is een project van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)